Bảng giá thành lập công ty

1.100.000 Đ(*)

Khởi tạo

 • Tư vấn đặt tên công ty
 • Soạn hồ sơ mở công ty
 • Tra cứu mã nghành chuẩn
 • Hướng dẫn nhận giấy đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc dấu tròn công ty
 • Khắc dấu chức danh
 • Thông báo mẫu dấu
 • Nộp khai thuế môn bài
 • Làm hồ sơ mở tài khoản công ty
 • Tích hợp nộp thuế điện tử
 • Đăng ký chữ kí số (3 năm)
 • Nộp phí bố cáo thông tin doanh nghiệp
 • Khai báo kế toán thuế miễn phí 6 tháng
 • Hóa đơn điên tử (300 số)
 • Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử
 • Hỗ trợ xuất hóa đơn mẫu
3.800.000Đ(*)

Thành công

 • Tư vấn đặt tên công ty
 • Soạn hồ sơ mở công ty
 • Tra cứu mã nghành chuẩn
 • Hướng dẫn nhận giấy đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc dấu tròn công ty
 • Khắc dấu chức danh
 • Thông báo mẫu dấu
 • Nộp khai thuế môn bài
 • Làm hồ sơ mở tài khoản công ty
 • Tích hợp nộp thuế điện tử
 • Đăng ký chữ kí số (3 năm)
 • Nộp phí bố cáo thông tin doanh nghiệp
 • Khai báo kế toán thuế miễn phí 6 tháng
 • Hóa đơn điên tử (300 số)
 • Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử
 • Hỗ trợ xuất hóa đơn mẫu

(*) Giá trên chưa bao gồm 100.000 VNĐ phí bố cáo cho nhà nước!