Bảng giá thay đổi nội dung công ty

Giải thể kinh doanh

1.500.000 Đ

 • Phí dịch vụ1.500.000 Đ

Thay đổi tên doanh nghiệp

850.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ
 • Phí khắc lại dấu tròn350.000 Đ
 • Phí thông báo thay đổi mẫu dấuMiễn phí

Thay đổi trụ sở chính

850.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ
 • Phí khắc lại dấu tròn350.000 Đ
 • Phis thông báo thay đổi mẫu dấuMiễn phí

Thay đổi người đại diện pháp luật

650.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ
 • Phí làm lại dấu chức danh150.000 Đ

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

500.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ

Thay đổi vốn điều lệ

500.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ

Thay đổi chủ sở hữu công ty

500.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ

Bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

500.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ

Thay đổi cổ đông sáng lập

500.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ

Thay đổi nội dung đăng ký thuế

500.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ

Thay đổi thông tin ngân hàng

500.000 Đ

 • Phí dịch vụ500.000 Đ