Trang chủ Cẩm nang doanh nghiệp công ty hợp danh là gì? Thành lập công ty hợp danh...

công ty hợp danh là gì? Thành lập công ty hợp danh như thế nào?

70

Trắc chắn mọi người sẽ không còn xa lạ khi nhắc đến khái niệm công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần. Nhưng sẽ rất ít biết đến công ty hợp danh, những ưu điểm, nhược điểm của công ty hợp danh.

Bài viết này FADI sẽ giúp mọi người biết về loại hình công ty hợp danh này.

I. Công ty hợp danh là gì?

1. Khái niệm công ty hợp danh.

Hợp tác thành lập công ty hợp danh
Hợp tác thành lập công ty hợp danh

Theo Khoản 1 Điều 177 Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp,trong đó:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trongphạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoánnào.

2. Đặc điểm của công ty hợp danh.

Công ty hợp danh là hình thức doanh nghiệp có nhiều đặc điểm khác với các loại hình doanh nghiệp khác:

a) Thành viên công ty hợp danh.
 • Có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chunng công ty gọi là thành viên hợp danh. Ngoài ra có thể có thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty. Để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.
b) Vốn công ty hợp danh.
Góp vốn thành lập công ty hợp danh
Góp vốn thành lập công ty hợp danh
 • Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.
 • Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Gây thiệt hại cho công ty, thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
 • Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty. Trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Thành viên hợp danh khi góp đủ số vốn đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
c) Tài sản công ty hợp danh.
 • Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty.
 • Tài sản tạo lập được mang tên công ty.
 • Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty. Từ hoạt động kinh doanh của công ty do thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.
 • Tài sản khác theo quy định của pháp luật.
d) Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh.
 • Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba, khi người đó được biết về hạn chế đó.
 • Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.
 • Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

Bạn có thể tham khảo thêm về điều hành kinh doanh của công ty hợp danh tại Điều 184 Luật Doanh Nghiệp 2020.

II. Các bước tiến hành thành lập công ty hợp danh.

1. Chuẩn bị hồ sơ.

Thành phần hồ sơ thành lập công ty hợp danh theo Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng Ký Doanh Nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Điều lệ công ty(có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh).
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân. Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Thành viên là tổ chức nước ngoài, thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nộp hồ sơ.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

III. Những việc cần làm sau khi thành lập công ty hợp danh.

1. Đăng ký chữ ký số cho doanh nghiệp.

2.  Mở tài khoản ngân hang  cho doanh nghiệp.

3. Đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.

4. Soạn thảo và nộp hồ sơ thuế cho cơ quan thuế.

5. Đóng lệ phid môn bài cho doanh nghiệp.

6. Đặt bảng tên công ty.

Bài viết này FADI hy vọng cung cấp những thông tin cần thiết về thành lập công ty hợp danh. Nó sẽ giúp bạn và doanh nghiệp chuẩn bị tốt bộ hồ sơ thành lập công ty hợp danh.

FADI cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: thành lập công ty, kế toán trọn gói, thay đổi giấy phép kinh doanh… Nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao. Bạn cần hỗ trợ dịch vụ nào vui lòng liên hệ Hotline: 0867 621 662 để được tư vấn (Miễn phí).

0 0 đánh giá
Đánh giá chất lượng bài viết
0 Tất cả bình luận
Phản hồi
Xem tất cả bình luận