Trang chủ Cẩm nang doanh nghiệp Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty.

Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty.

108

Doanh nghiệp khi mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Sau một thời gian hoạt động nhất định, chi nhánh hoạt động không hiệu quả. Doanh nghiệp có thể chủ động tiến hành chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Nhưng thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh như thế nào?

Bài viết này FADI sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện giấy tờ thủ tục đóng cửa chi nhánh công ty.

I. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 213, Luật Doanh nghiệp 2020. Chi nhánh, văn phòng đại diện được chấm dứt hoạt động theo quyết định:

 • Của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Của chủ sở hữu hoặc chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên.
 • Của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.
 • Của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chấm dứt hoạt đọng chi nhánh công ty
  Chấm dứt hoạt đọng chi nhánh công ty

II. Chuẩn bị thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh các doanh nghiệp cần chuẩn bị các văn bản, quyết định như sau:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh:
   • Của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.
   • Của chủ sở hữu hoặc chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên.
   • Của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
   • Của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.
   • Của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp:
   • Giấy phép đầu tư;
   • Giấy chứng nhận đầu tư ;
   • Các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh. Trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp:
   • Giấy phép đầu tư;
   • Giấy chứng nhận đầu tư;
   • Các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Bạn có thể tải mẫu tờ khai chấm dứt hoạt động chi nhánh tại đây.

Mẫu tờ khai chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty
Mẫu tờ khai làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

III. Nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp tiến hành theo các bước:

 • Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh .
 • Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chín. Hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. Kết quả

Phòng đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN sang tình trạng chấm dứt hoạt động.

Ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty.

Bài viết trên của FADI mong rang có thể giúp ích cho bạn và doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty. Hiện tại FADI cung cấp các dịch vụ như: thành lập công ty, kế toán trọn gói, thay đổi giấy phép kinh doanh, thiết kế logo. Bạn cần hỗ trợ dịch vụ nào vui lòng liên hệ Hotline: 0867 621 662 (Miễn phí).

0 0 đánh giá
Đánh giá chất lượng bài viết
0 Tất cả bình luận
Phản hồi
Xem tất cả bình luận