Trang chủ Thay đổi giấy phép kinh doanh Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập của công...

Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

272

Thay đổi cổ đông sáng lập cần xác định rõ 2 trường hợp sau đó mới có thể làm các thủ tục thay đổi thông tin công ty. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục cần thiết để thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

I. Điều kiện để thực hiện thay đổi cổ đông sáng lập

 • Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
 • Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

II. Thông tin cần chuẩn bị

1. Trường hợp thay đổi cổ đông do thay đổi cổ phần hoặc tăng cho cổ phần vốn góp

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký).
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho cổ phần.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới:
   1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
   2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
   3. Cổ đông sáng lập mới là tổ chức:
 • Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 1 và 2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

2. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn theo khoản 3 điều 84 Luật Doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập (do người đại diện theo pháp luật ký)
 • Quyết định về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông (do chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
 • Bản sao sổ đăng ký cổ đông có xác nhận của công ty;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới:
   1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
   2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
   3. Cổ đông sáng lập mới là tổ chức:
 • Quyết định thành lập. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 1  và 2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

III. Quy trình soạn hồ sơ 5 sao từ FADI

Nhằm giúp quý doanh nghiệp giảm bớt các khó khăn trong việc làm các thủ tục thay đổi thông tin công ty, với quy trình 5 sao của FADI, bộ hồ sơ chuyển đổi thông tin chỉ soạn trong 30 phút.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc năm bắt các sai sót khi làm, điền hồ sơ, bộ hồ sơ của FADI đã được chuẩn hóa qua nhiều công đoạn để việc soạn hồ sơ diễn ra nhanh nhất và quý doanh nghiệp có thể nhận giấy xác nhận kịp thời nhất.

Quy trình soạn hồ sơ 5 sao của FADI
Quy trình soạn hồ sơ 5 sao của FADI

Mọi thắc mắc quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ phòng chăm sóc khách hàng của FADI JSC theo số Hotline: 0867 704 286 để được nghe tư vấn (Hoàn toàn miễn phí);

0 0 đánh giá
Đánh giá chất lượng bài viết
0 Tất cả bình luận
Phản hồi
Xem tất cả bình luận